Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Epik - romaner, noveller och självbiografier

Det skriker i skogen

Utgiven: 2006

Helmer Grundström
Född: 1904
Död: 1986

Författaren från Dorotea i Lappland var timmerhuggare och flottare innan han kom till Stockholm och blev en av Klarabohemerna. Den här samlingen består av ett urval noveller från Grundströms utgivning från 1930 till 1970-talet.

Läs mer om Grundström i Gunnar Ballgårds bok Detta är mitt land. Helmer Grundströms liv och diktning (2006).