Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Epik - romaner, noveller och självbiografier

Död mans hand

Utgiven: 1941
Senast utgiven: 2000

Folke Fridell
Född: 1904
Död: 1985

Romanen varvar en fiktiv självbiografi om fabriksarbetaren David Bohm och hans familj med en stark kritik gentemot arbetsförhållandena på en textilindustri i författarens hembygd Lagan. Med Fridells omfattande författarskap om människors liv och vantrivsel i fabrikerna myntades begreppet industriroman.