Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Epik - romaner, noveller och självbiografier

Nu seglar Adonia

Utgiven: 1970

Margit Friberg (Läs böcker av Margit Friberg hos LB.se)
Född: 1904
Död: 1997

Öland var de små segelskutornas ö. I ur och skur så länge inte isen hindrade seglade de med ved, säd, kalk och andra förnödenheter. Genom Adonias besättning får vi inblick i livsvillkoren för en skutskepparfamiljs liv i början av förra seklet. Romanen är ett "litterärt sjöfartsmuseum" över den öländska kustsjöfarten som var en viktig faktor för öns befolkning vid tiden för första världskriget.