Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Epik - romaner, noveller och självbiografier

Skog har öron, mark har ögon

Utgiven: 1975

Margit Friberg (Läs böcker av Margit Friberg hos LB.se)
Född: 1904
Död: 1997

Boken följer Carl von Linné på hans öländska resa år 1741. Citat och referenser till Carl von Linnés Reseberättelse och hans Dagbok förankrar berättelserna i hans resa samtidigt som Friberg vänder på perspektivet och låter den öländska allmogen vara huvudperson. Boken är en levande historieskildring och en sann folkbildningsroman som skapar förståelse för en mörk tid. Kan med fördel läsas parallellt med Linnés reseberättelse.