Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Epik - romaner, noveller och självbiografier

Storgården

Utgiven: 1900
Senast utgiven: 1991

Karl-Erik Forsslund (Läs böcker av Karl-Erik Forsslund hos LB.se)
Född: 1872
Död: 1941

Verket är en hyllning till landsbygden och bygdekulturen baserad på författarens eget hem, och fick betydelse för det tidiga 1900-talets bostadsdebatt och uppkomsten av egnahemsrörelsen med sin syn på urbaniseringen och konflikten mellan stad och land. Mest känd är han för det stora verket Med Dalälven från källorna till havet (1918-1939) i 27 delar där han skildrar livet i socknarna längs Dalälven.