Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Epik - romaner, noveller och självbiografier

Klasskämpen

Utgiven: 1964
Senast utgiven: 1989

Svante Foerster
Född: 1931
Död: 1980

Foerster var en av 1950-talets få proletärförfattare. Sinnlighet, jazz, Stockholm och tron på "slutlig socialism" utmärker såväl lyrik som prosa hos Svante Foerster. Tydligast kom det till avtryck i den självbiografiska romanen Klasskämpen om kärlek och politik i Stockholms kulturliv under 1950- och 60-talet.