Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Epik - romaner, noveller och självbiografier

Det sista äventyret

Utgiven: 1973

Per Gunnar Evander
Född: 1933
Död: 2022

"Ångesten är kärlekens motpol", ett citat av läkaren och psykiatern Poul Bjerre, står som motto för denna roman. Den unge Jimmy är uppfostrad i en villkorad kärlek, som inte har gett honom självförtroende och trygghet. Genom egen insikt och hjälp utifrån blir han så småningom redo att möta de utmaningar som ett liv i gemenskap innebär.