Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Epik - romaner, noveller och självbiografier

Glömskans tid

Utgiven: 1987-1997

Kjell Espmark
Född: 1930
Död: 2022

Litteraturvetenskapliga verk, lyrik, romaner och essäer ingår i Espmarks omfattande produktion. Enligt honom själv är hans bästa verk skrivna efter det att han fyllt sjuttio år. Glömskans tid är en svit om sju korta romaner som skildrar människor från olika samhällsklasser och i svåra situationer.