Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Epik - romaner, noveller och självbiografier

Fosterbarn

Utgiven: 1954

Tora Dahl
Född: 1886
Död: 1982

Den första delen i en romanserie med åtta böcker om flickan Gunborg, vars barndom och uppväxt skildras på delvis självbiografisk grund. Hennes föräldrar är inte gifta och hon placeras i fosterhem, men modern får tillbaka vårdnaden när Gunborg börjar skolan. Den komplicerade relationen mellan barnet och den biologiska modern står i centrum, och barnets utveckling till en brådmogen och ovanligt självständig flicka för sin tid.