Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Barn och ungdomslitteratur

Barna Hedenhös

Utgiven: 1948
Senast utgiven: 2017

Bertil Almqvist (signaturen Bertila)
Född: 1902
Död: 1972

Under signaturen Bertila hade Bertil Almqvist varje vecka sedan slutet av 30-talet ritat i Aftonbladet när han 1948 gav ut den första av elva roligt tecknade och formulerade anakronistiska berättelser om stenåldersfamiljen Hedenhös.