Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Epik - romaner, noveller och självbiografier

Eldens vagga

Utgiven: 1962

Sun Axelsson
Född: 1935
Död: 2011

En personlig och poetisk skildring av ett års erfarenheter och upplevelser i Chile på 1960-talet. Efter militärkuppen i Chile 1973 gav hon ut en sammanställning av vittnesmål i boken Terror i Chile (1974).