Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Epik - romaner, noveller och självbiografier

Skon som krigaren bar

Utgiven: 1943

Sivar Arnér
Född: 1909
Död: 1997

Läroverkslärarens debutnovellsamling väckte debatt och anklang för diskussionen om problemen kring att vilja och inte vilja och om att följa samvetets bud även om det leder till undergång. Samma år gav han även ut romanen Plånboken borttappad (1943) med samma tematik om den enskilda människans ansvar och handlingskraft. Flera av hans verk skildrar äktenskapets maktstrider och komplicerade förhållanden mellan kvinnor och män, som i novellsamlingen Verandan (1947).