Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Barn och ungdomslitteratur

Plupp och renarna

Utgiven: 1955
Senast utgiven: 2015

Inga Borg
Född: 1925
Död: 2017

Konstnären och författaren Inga Borg hade som barn en låtsasvän som hon kallade Plupp. Det var också det namn hon gav till den lämmelliknande figur vars äventyr i norrländsk fauna och flora hon skrev och tecknade om i drygt tjugofem böcker.