Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Epik - romaner, noveller och självbiografier

Drottningens juvelsmycke

Utgiven: 1834
Senast utgiven: 2002

Carl Jonas Love Almqvist (Läs böcker av Carl Jonas Love Almqvist hos LB.se)
Född: 1793
Död: 1866

Ett fantastiskt, förbryllande och fantasieggande historiskt drama med den undflyende androgynen Tintomara i huvudrollen. Den tar sitt avstamp i maskeradbalen i Stockholm där Gustaf III sköts. Verket ingår i ramberättelsen Törnrosens bok med ett stort antal texter i olika genrer; prosa, dramatik, essäistik, bl a titlarna Jaktslottet (1832) och Svenska fattigdomens betydelse (1838).