Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Epik - romaner, noveller och självbiografier

Tåbb med manifestet

Utgiven: 1947
Senast utgiven: 1997

Lars Ahlin (Läs böcker av Lars Ahlin hos LB.se)
Född: 1915
Död: 1997

Lars Ahlin var en bred epiker men också en utmärkt novellist. Många av hans böcker har självbiografiska inslag som Sjätte munnen (1985) Debutboken Tåbb med manifestet är en berättelse om en ung mans sökande efter arbete i en tid med skriande arbetslöshet. Han fastnar i ideologisk-politiska grubblerier som hotar att förgöra honom. Allmängiltig skildring av en bildningsresa och ett vuxenblivande i en komplicerad omvärld. En bok för den som söker ett rättesnöre för hur man ska leva sitt liv. Men också en bok om en hård tid.