Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Epik - romaner, noveller och självbiografier

Träskoland

Utgiven: 1964

Gunnar Adolfsson
Född: 1906
Död: 1983

Adolfson var kommunist och chefredaktör för Arbetartidningen i Göteborg samtidigt som han var riksdagsledamot. Senare och vid sidan av sina kommunalpolitiska uppdrag startade han under 1960-talet sin författarbana med en rad romaner om sina barndomstrakter i Småland. Hans humor och lågmäldhet, långt ifrån de politiska barrikadernas slagord, slog igenom och uppskattades med Träskoland och Född i våra dalar (1970. I den senare romanen skildrar han utvandringen av fattigfolket till Amerika, inte de självägande bönderna från Småland som Vilhelm Moberg berättar om i sina böcker.