Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Epik - romaner, noveller och självbiografier

Moskva

Utgiven: 1995

Eva Adolfsson
Född: 1942
Död: 2010

Romanen vilar på självbiografisk grund och handlar om en ung studentska som är stipendiat i tövädrets tid i Sovjetunionen och söker sin väg i livet och politiken.