Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Dramatik och versdramer

Lejonets unge

Utgiven: 1886
Senast utgiven: 2007

Frida Stéenhoff (pseudonym Harald Gote) (Läs böcker av Frida Stéenhoff hos LB.se)
Född: 1865
Död: 1945

Frida Stéenhoff var en av introduktörerna av begreppet feminism i Sverige med sina skrifter och dramer. Pjäsen Lejonets unge som hon gav ut under pseudonymen Harald Gote väckte stor uppmärksamhet, liksom romanen Filippas öden (1918). Hon pläderade med stor övertygelse för lika sexualmoral för kvinnor och män, liksom för kvinnors och mäns lika rättigheter, bl a i det berömda föredraget Feminismens moral (1903).

Läs mer om Stéenhoff i Christina Carlsson-Wetterbergs biografi, ... bara ett öfverskott af lif ... En biografi om Frida Stéenhoff (2010).