Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Dramatik och versdramer

Arnljot

Utgiven: 1906
Senast utgiven: 1956

Wilhelm Peterson-Berger
Född: 1867
Död: 1942

När vikingen Arnljot efter fem år återvänder till sin jämtländska hembygd har hans trolovade blivit bortgift med en annan. Arnljot dödar sin rival och drivs iväg som fredlös. Ställd utanför samhället förtvivlar han och utgången är oviss tills den norske kungen kallar på hans hjälp. Nya tider kräver nya ideal. Vad är hans mål? Peterson-Berger skrev själv texten till sina operor, av vilka denna är den främsta. Under signaturen P.-B. skrev han läsvärd musikkritik, som utgivits i bokform.