Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Dramatik och versdramer

Natten är dagens mor

Utgiven: 1982

Lars Norén
Född: 1944
Död: 2021

Norén räknas till de mest spelade svenska, samtida dramatikerna i stora delar av världen. Med Natten är dagens mor inledde han en i många stycken självbiografiskt färgad trilogi om en dysfunktionell familj med alkoholism, sjukdomar och psykiska sjukdomar i en stil som mycket liknar Eugene O`Neills självutlämnande dramer. Andra pjäser som getts som tv-föreställningar är Som löven i Vallombrosa (1995), historien om fyra generationer som samlas i ett sommarhus i skärgården, och Ett sorts Hades (1996) om människor intagna på en psykiatrisk klinik.