Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Dramatik och versdramer

Domaren

Utgiven: 1957

Vilhelm Moberg
Född: 1898
Död: 1973

Vilhelm Moberg engagerade sig kraftfullt i ett antal skandalartade rättsaffärer i Sverige. I Domaren är det den sk Lundquist-affären om en rådman som missbrukat sin ställning som fått ge stoff till dramat.