Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Dramatik och versdramer

Kröningen

Utgiven: 1956

Lars Forsell
Född: 1928
Död: 2007

Lars Forssell prövade många genrer, såväl lyrik som prosa, kabaré och dramatik. Han spelades på fria scener, studentteater, varietéestrader och institutionsteatrar. Kröningen var hans första pjäs på Dramaten, ett drama om döden och rädsla i antik förklädnad.