Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Dramatik och versdramer

Skuggan av Mart

Utgiven: 1948
Senast utgiven: 2017

Stig Dagerman (Läs böcker av Stig Dagerman hos LB.se)
Född: 1923
Död: 1954

Stig Dagerman hann under sitt korta liv skriva fem dramer. Skuggan av Mart om en moder som idoliserar sin tappre son som dött i kriget, kopplades ihop med Den dödsdömde (1947) under samlingsnamnet Dramer om dömda, om existentiell ångest. Denna pjäs är Dagermans mest spelade utomlands. Återutgiven i samlingutgåvan Teater I (2017).