Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Dramatik och versdramer

Swedenhielms

Utgiven: 1925
Senast utgiven: 1990

Hjalmar Bergman (Läs böcker av Hjalmar Bergman hos LB.se)
Född: 1883
Död: 1931

Hjalmar Bergman var en flitig dramatiker på 1920-talet. Han skrev marionettspel, radioteater, filmmanus, dramatiserade sina romaner och skrev komedin Swedenhielms om en vetenskapsman som får nobelpriset, men det leder till förvecklingar i familjen kring "förfalskade" växlar där familjehedern står i centrum.