Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Dramatik och versdramer

Lycksalighetens ö

Utgiven: 1824
Senast utgiven: 1956

Per Daniel Amadeus Atterbom (Läs böcker av Per Daniel Amadeus Atterbom hos LB.se)
Född: 1790
Död: 1855

Högromantiskt versdrama om drömmen att fly vår nakna verklighet till kärlek och frihet som slutar med att Astolf och Felicia skiljs åt och tiden kommer ikapp huvudpersonen.