Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Dramatik och versdramer

Ramido Marineso

Utgiven: 1834

Carl Jonas Love Almqvist (Läs böcker av Carl Jonas Love Almqvist hos LB.se)
Född: 1793
Död: 1866

Denna pjäs är en fortsättning på Don Juan-legenden. Den unge Don Ramido far ut för att skaffa sig en brud. Men alla fyra han uppvaktar är döttrar till Don Juan. Hemkommen finner han en femte brud, en tavla, som Don Juan har målat: "Så jag målar, donna Bianca, ty så roar mig att måla." Men det handlar också om en ångerfull botgörare och Spaniens svarta sol.