Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Dramatik och versdramer

Räddad

Utgiven: 1882

Alfhild Agrell (Läs böcker av Alfhild Agrell hos LB.se)
Född: 1849
Död: 1923

Agrell var 1880-talets mest uppmärksammade dramatiker och spelades mer på Dramaten än Strindberg. Hon började arbeta som litteraturkritiker och journalist när familjen flyttade till Stockholm från Härnösand, och invaldes som första kvinna i Publicistklubben. Det var dock som dramatiker och med en rad pjäser som Räddad som hon fick sina största framgångar. Hennes engagemang i kvinnofrågor, den dåtida dubbelmoralen och mannens makt över kvinnan stod i fokus i hennes pjäser. I Dömd (1884) och Ensam (1886) skildrar hon vad som händer med kvinnornas moral i det patriarkala systemet. Flera av Agrells pjäsmanus finns samlade i utgåvan Dramatiska arbeten (2012).