Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Bruksprosa

Förslag till civil ceremoni vid giftermål

Utgiven: 1972

Bo Setterlind
Född: 1923
Död: 1991

Texten är fri att välja istället för den kortare standardtexten vid civil vigsel.

Äktenskapet innebär en förening av man och kvinna som önskar leva tillsammans på lika villkor. Denna förening bör vara grundad på bådas fria vilja och syfta till lika omtanke om det gemensammas bästa. Ni har tillsammans meddelat och genom er personliga närvaro här bekräftat er uppriktiga vilja att ingå äktenskap med varandra. Något hinder mot denna er vilja har icke tillkännagivits. Därför frågar jag nu dig, NN, om du vill taga denna, NN, till hustru? (Ja) Därför frågar jag nu dig, NN, om du önskar taga denne, NN, till man? (Ja) (I förekommande fall: Överräck då den ring - de ringar - som är ett tecken för ert förbund.) Härmed är ni äkta makar genom frivilligt förbund. Förrättaren vänder sig till kontrahenterna med följande välgångsönskan: I er nya livssituation har ni en gemensam möjlighet. Att få älska och att vara älskad är värden, som gör tillvaron meningsfull. Kärleken ger äktenskapet en vidare innebörd. Jag tillönskar er en lyckosam fortsättning på er förening, buren av den trofasthet och hänsyn som befrämjar samlevnaden. Må denna fördjupas och ytterligare bekräftas i ert nu ingångna äktenskap. (Bilaga 7 till SOU 1972:41, Familj och äktenskap)