Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Bruksprosa

Förslag till civil ceremoni vid giftermål

Utgiven: 1972

Elsa Grave
Född: 1918
Död: 2003

Texten är fri att välja istället för den kortare standardtexten vid civil vigsel.

I. N. N. och N. N. Ni gifter er idag med varandra. Ni går in i den frihet för två som kallas äktenskap där ni tillsammans kan utveckla en personlig inre samhörighet som skyddar er mot yttre obeständighet. Räck nu varandra (båda) händerna för att ni älskar varandra och vill leva tillsammans. (Och som ett minne av den här stunden ge varandra en ring.) Ingen äger den andres liv men kärleken kan äga era liv och växa, förvandlas och berikas i er samvaro så att ni också förmår älska varandra i aktning för varandras oberoende och frihet.

II. N. N. och N. N. Ni gifter er idag med varandra. Räck varandra händerna som ett tecken på att ni älskar varandra och vill leva tillsammans. (Ge varandra en ring till minne av den här stunden.) För all mänsklig samvaro gäller att inget är så lätt som att missförstå och fel tolka varandras ord och handlingar, därför unna varandra vänskap som innefattar andras vänskap, unna varandra gemenskap och förståelse för andra av andra, unna varandra förväntan utöver den ni ställer på varandra så att er samhörighet och er kärlek till varandra inte förkvävs utan växer, förvandlas och berikas, i aktning för varandras ömsesidiga oberoende och frihet. (Bilaga 7 till SOU 1972:41, Familj och äktenskap)