Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Bruksprosa

Den svenska högtidsboken

Utgiven: 2000

Göran Palm (redaktör)
Född: 1931
Död: 2016

Denna bok har tillkommit för att fylla ett ökat behov av tips och råd för hur man ordnar med icke religiösa ritualer och ceremonier. Här finns på 700 sidor konkreta förslag på hur man går tillväga vid namngivningar, bröllop, begravningar med mera, med förslag på lämpliga dikter, sånger, musik och prosadikter att använda. Bokens redaktör, Göran Palm, har skrivit företalet och Bengt af Klintberg en artikel om vårt behov av ritualer.